Αναλυτικός υπολογισμός μείωσης φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους από ΙΑΝ/2020-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πως υπολογίζει ο ε.α. Υ/Α ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ www.staratalogia.gr) κατά την προσωπική του, άποψη (ο μόνος αρμόδιος ΕΦΚΑ) τον φόρο από ΙΑΝ/2020 με ποσά π.χ. 14.000, 18.000 και 18.717,96 (δικό μου).
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
α/α 1)Τα εισοδήματα φορολογούνται βάσει κλιμακος φορολογίας εισοδήματος και μετά από το ποσό που βγαίνει αφαιρείται η έκπτωση φόρου. Δείτε την κλίμακα (από την ηλεκτρονική σελίδα tovima.gr). Κλικγια μεγέθυνση:

α/α 2)Για φορολογητέο ποσό άνω των 12.000,01 η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 20,00 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος δλδ για ποσό από 12.000,01 έως 13.000,00 (-20,00), από 13.000,01 έως 14.000,00 (-40,00) …. από 18.000,01 έως 19.000,00 (-140,00) κλπ. Για φορολογητέο ποσό κάτω των 12.000,00 ευρώ ΔΕΝ ισχύουν οι μειώσεις της α/α 2.
α/α 3)Ο φόρος που προκύπτει από τη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.Α) 14.000,00 εισόδημα ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
14.000 x 22% – 1.900 = 1.180,00
Έχει αφορολόγητο ποσό 8.633,40 x 9% = 777,00, 1.366,60 x 9%= 123,00, 4.000,00 x 22% = 880,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.780,00 – 737,00 (777 – 40) = 1.043,00
ΑΡΑ 1.180 – 1.043 = 137,00 ευρώ η ετήσια μείωση φόρου δλδ 137,00 : 12 μήνες = 11,42 ευρώ η μείωση μήνα.
Β) 14.000,00 εισόδημα με 1 ΠΑΙΔΙ
14.000 x 22% – 1.950 = 1.130
Έχει αφορολόγητο 9.000 x 9% = 810, 1.000 x 9% = 90, 4.000 x 22% = 880
ΣΥΝΟΛΟ 1.780 – 770 (810 – 40) = 1.010
ΑΡΑ 1.130 – 1.010 = 120 : 12 μήνες = 10,00 ευρώ η μείωση μήνα.
Γ) 14.000,00 εισόδημα με 2 ΠΑΙΔΙΑ
14.000 x 22% – 2.000 = 1.080
Έχει αφορολόγητο 10.000 x 9% = 900, 4.000 x 22% = 880. ΣΥΝΟΛΟ 1.780 – 860 (900 – 40) = 920
ΑΡΑ 1.080 – 920 = 160 : 12 μήνες = 13,33 ευρώ η μείωση μήνα
2.Α) 18.000,00 εισόδημα ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
18.000 x 22% – 1.900 =2.060
Έχει αφορολόγητο 8.633,40 x 9% = 777, 1.366,60 x 9% = 123, 8.000 x 22% = 1.760
ΣΥΝΟΛΟ 2.660 – 657 (777 – 120) = 2.003
ΑΡΑ 2.060 – 2.003 = 57,00 : 12 μήνες = 4,75 ευρώ η μείωση μήνα.
Β) 18.000,00 εισόδημα με 1 ΠΑΙΔΙ
18.000 x 22% – 1.950 = 2.010
Έχει αφορολόγητο 9.000 x 9% = 810, 1.000 x 9% = 90, 8.000 x 22% = 1.760
ΣΥΝΟΛΟ 2.660 – 690 (810 – 120) = 1.970
ΑΡΑ 2.010 – 1.970 = 40,00 : 12 μήνες = 3,33 ευρώ η μείωση μήνα.
Γ) 18.000,00 εισόδημα με 2 ΠΑΙΔΙΑ
18.000 x 22% – 2.000 = 1.960
Έχει αφορολόγητο 10.000 x 9% = 900, 8.000 x 22% = 1.760
ΣΥΝΟΛΟ 2.660 – 780 (900 – 120) = 1.880
ΑΡΑ 1.960 – 1.880 = 80,00 : 12 μήνες = 6,67 ευρώ η μείωση μήνα.
3. 18.717,96 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ εισόδημα χωρίς παιδιά. (δικό μου)
(Το ποσό προκύπτει από το πληρωτέο και φόρο μήνα ΓΛΚ, ΜΤΣ, ΕΤΕΧ αντίστοιχα x(επί) 12 μήνες προ υπολογισμού, του ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΥ φόρου δλδ 1.195,26 συν 123,77 συν 111,44 συν 5,87 συν 117,32 συν 6,17 = 1.559,83 x 12 μήνες = 18.717,96)
ΑΡΑ 18.717,96 x 22% – 1.900 = 2.217,95
Έχει αφορολόγητο 8.633,40 x 9% = 777, 1.366,60 x 9% = 123, 8.717,96 x 22% = 1,917,95
ΣΥΝΟΛΟ 2.817,95 – 637 (777 – 140) = 2.180,95
ΑΡΑ 2.217,95 – 2.180,95 = 37,00 : 12 μήνες = 3,08 ευρώ η μείωση μήνα (συνολικά ΓΛΚ, ΜΤΣ, ΕΤΕΧ).
Αναλογικά η μείωση φόρου είναι στο ΓΛΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.180,95 : 12 μήνες =181,75 συνολικός προκρατούμένος φόρος.
ΑΡΑ 181,75 x 1.319,03 (1.195,26 συν 123,77) : (διά) 1.559,83 = 153,69 είναι ο φόρος ΙΑΝ/2020 ΓΛΚ (φόρος ΔΕΚ/2018 156,30 – 153,69 = 2,61 ευρώ η μείωση φόρου αναλογικά στο ΓΛΚ).
Αναλογικά η μείωση φόρου μήνα είναι στο ΜΤΣ 0,23 ευρώ και στο ΕΤΕΧ 0,24 ευρώ. (2,61 συν 0,23 συν 0,24 = 3,08)
Περιμένουμε την ψήφιση, του φορολογικού νομοσχεδίου, για τα οριστικά ποσά.

Αφήστε μια απάντηση