ΓΕΣ: Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του N.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2020-2021 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 88/Σ.4/2020 απόφασή του:
Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:
(1)    Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου ΑΜ:46223
(2)    Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46228
(3)    Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου ΑΜ:46225
(4)    Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου ΑΜ:46258
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46259
(6)    Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στέργιου ΑΜ:46286
(7)    Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:46297
(8)    Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:46316
(9)    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(10)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου     ΑΜ:46324
(11)    Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα     ΑΜ:46660
(12)    Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου     ΑΜ:46665
(13)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου ΑΜ:46670
(14)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(15)    Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:46676
(16)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:46685
(17)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη  Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(18)    Πεζικού Κωνσταντάκου Δημοκρίτου του Γεωργίου ΑΜ:46704
(19)    Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη ΑΜ:46706
(20)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:46713
(21)    Πεζικού Κωστάκογλου  Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
(1)    Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
(2)    Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου ΑΜ:46277
(3)    Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
(4)    Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
(5)    Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου ΑΜ:46679
(6)    Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
(7)    Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
(8)    Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:
(1)    Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
(2)    Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου ΑΜ:46277
(3)    Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
(4)    Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
(5)    Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου ΑΜ:46679
(6)    Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
(7)    Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
(8)    Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν  κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:
α.    Πυροβολικού Μαντωνανάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
β.    Πεζικού Δάλλας Πασχάλης του Κυριάκου ΑΜ:46277
γ.    Πυροβολικού Βελιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
δ.    Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
ε.    Πεζικού Κολοκούρης Σάββας του Πέτρου ΑΜ:46679
στ.    Πυροβολικού Ναζίφης Λάμπρος του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
ζ.    Πεζικού Αθανασόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
η.    Πεζικού Αγγελής Νικόλαος του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
Συνταγματάρχης (ΑΣ) Ιωάννης Χειμαριός
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Αφήστε μια απάντηση