Εκτύπωση Ετήσιων Βεβαιώσεων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2020 (ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΤΣ (κλικ για μεγέθυνση)

Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Αποδοχών Μερίσματος για το 2020 (οικονομική χρήση 2019), μέσω της διεύθυνσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., ήτοι http://www.idika.grεπιλέγοντας τον σύνδεσμο «Φορολογικές Βεβαιώσεις» και κάνοντας κλικ στην ένδειξη ΜΤΣ ή απευθείας στη διεύθυνση https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/.
Τέλος, επιλέγετε έναν από τους δύο τρόπους αναζήτησης, είτε με ΙΒΑΝ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ είτε με ΑΜΣ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ, συμπληρώνετε τα πεδία και πατώντας Αναζήτηση είστε σε θέση να εκτυπώσετε τη Βεβαίωσή σας (κλικ για μεγέθυνση):

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΟΕΜΣ (κλικ για μεγέθυνση)

Βεβαίωση ΕΚΟΕΜΣ 2020 (οικονομική χρήση 2019) από το ΟΛΚΕΣ, στο https://bebeosis.army.grεπιλέγοντας τον σύνδεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον Αριθμό Φακέλου σας (κλικ για μεγέθυνση):

3. ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εισέρχεστε στο taxis πατώντας ΕΔΩ: https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jspστη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, εκτυπώνετε την ετήσια βεβαίωση αποδοχών (σύνταξης) όπως στην παρακάτω εικόνα (κλικ για μεγέθυνση):

Αφήστε μια απάντηση