ΟΛΟ το Ειδικό Μισθολόγιο (ν.4472/2017) σε δύο (2) ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74Α’/19-05-2017 ο Νόμος 4472/2017 που συμπεριλαμβάνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των ΕΔ-ΣΑ (από Άρθρο 124 έως το Άρθρο 127), με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Παρακάτω παρατίθενται δύο (2) πίνακες με τους νέους Βασικούς Μισθούς και τα Επιδόματα, αντίστοιχα, που προβλέπει το νέο Μισθολόγιο, καθώς και το παραπάνω ΦΕΚ.


ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ:

EidikoMisuologioED-SA_n4472_19-05-2016

Αφήστε μια απάντηση