Παναγιωτόπουλος: Θα καταβληθούν οδοιπορικά στα στελέχη ΕΔ που διατέθηκαν στον Έβρο (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σχετική ερώτηση:

Η απάντηση ΥΕΘΑ:
Σε απάντηση της (β) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που διατέθηκε για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Για το προσωπικό των τμημάτων που συμμετέχει στις επιχειρήσεις στην περιοχή του Έβρου υφίσταται η ενδεδειγμένη και προβλεπόμενη διοικητική μέριμνα, ενώ ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τύχουν ανάπαυσης. Περαιτέρω στοιχεία δεν δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας καθόσον άπτονται του επιχειρησιακού σχεδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε κάθε περίπτωση έχει εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτήρηση της μεθορίου και η δραστική αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ήθελε προκύψει.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 200/1993, στα στελέχη που κινήθηκαν προς εκτέλεση υπηρεσίας, θα καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης προσωπικού, για το σύνολο των ημερών απασχόλησής τους, ενώ θα ληφθούν εφόσον απαιτηθεί και λοιπά διοικητικά μέτρα.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (γ) σχετική απάντησή μου επί της (α) όμοιας που είχατε καταθέσει.
Το σχετικό έγγραφο:

Αφήστε μια απάντηση