Παράνομη η μη αναγραφή των στοιχείων του οργάνου στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης (κλήση)

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.
1. Είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν στις περιπτώσεις των ελαττωμάτων-πλημμελειών που παρατηρούνται στις εκθέσεις (κλήσεις), που βεβαιώνουν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ (οι οποίες συγχρόνως περιλαμβάνουν και αποδεικτικό επίδοσης), ότι δηλαδή: α) είτε ότι οι κλήσεις, βάσει των οποίων τους έχει επιβληθεί το πρόστιμο, δεν περιέχουν σωστά τα στοιχεία του οχήματος (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα), β) είτε ότι δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του οχήματος σε σχέση με τη περιοχή ισχύος της σήμανσης (π.χ. μη αναγραφή του αριθμού της οδού) ή και γ) ότι οι κλήσεις δεν περιέχουν άλλα στοιχεία της παράβασης (π.χ. ποινή, χρονολογία). Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη καθίσταται ακυρωτέα, όπως αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.
2. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί τελευταία, ότι σε κάποιες περιπτώσεις πλημμελώς και παρανόμως δεν αναγράφονται στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης και επίδοσης τα στοιχεία του οργάνου, που βεβαιώνει και επιδίδει, παρά μόνο ο Αριθμός Μητρώου Σώματος. Άραγε θα μπορούσε να αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. ή ο Α.Μ.Κ.Α;;; Η υπογραφή περιλαμβάνει την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και όχι απλώς μια δυσανάγνωστη τζίφρα, ώστε να προσδιορίζεται το όργανο που την εκδίδει-συντάσσει και επιδίδει (άρθρα 16,19 του ν. 2690/1999 και άρθρα 151,153,155,160,161 Κ.Π.Δ.). Ο αριθμός μητρώου αφορά αποκλειστικά τη σχέση με την υπηρεσία και όχι με τους πολίτες και τις πράξεις της Διοικητικής ή Δικαστικής Αστυνομίας. Ακόμη και στα εσωτερικά-υπηρεσιακά έγγραφα ο αστυνομικός προσδιορίζεται με το ονοματεπώνυμο (και το βαθμό του). Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται και οι αρχές της διαφάνειας ή φανερής δράσης της διοίκησης. Κατά συνέπεια και αυτό δύναται να επιφέρει την ακυρότητα της πράξης,
3. Η αρχή της διαφάνειας ή της φανερής δράσης της δημόσιας διοίκησης απορρέει από το άρθρο 5Α του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Η διαφάνεια και η δημοσιότητα αποτελούν βασικές συνιστώσες της δημοκρατικής αρχής, στο βαθμό που επιτρέπουν τον έλεγχο της δράσης των κρατικών οργάνων και αρχών από τους πολίτες. Η φανερή δράση και η διαφάνεια της διοικητικής δράσης συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής της δημόσιας διοίκησης, εγγυάται τον έλεγχο της και συμβάλει στην επαύξηση της αποτελεσματικής της λειτουργίας αλλά και της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων.
4. Στην προκειμένη περίπτωση, το αστυνομικό όργανο που βεβαιώνει και επιδίδει την έκθεση (κλήση) είναι σαν να αισθάνεται «ενοχές» και να θέλει να «κρυφτεί», όταν δεν αναγράφει ονοματεπώνυμο (και βαθμό). Και επειδή όποιος «κάνει σωστά τη δουλειά του» δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, ας φροντίσουν οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι, όπου τυχόν παρατηρείται η εν λόγω πρακτική (γιατί δεν μπορεί να διανοηθούμε, ότι αυτό αποτελεί κεντρική οδηγία), να δώσουν εντολή για τη ορθή και πλήρη συμπλήρωση και σύνταξη των αναφερόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να εξαλειφθούν οι πλημμέλειες και να υπηρετηθούν οι συνιστώσες του Κράτους Δικαίου!!!

This Post Has 5 Comments

  1. Ανώνυμος

    ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ ΖΗΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΕΥΔΕΙ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΟΥ ΔΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΗΞΕΩΝ ΠΑΕΙ ΣΎΝΝΕΦΟ!

  2. Ανώνυμος

    Το σύνολο της αρθρογραφίας του Στρατηγού αποτελεί ένα είδος εξ αποστάσεως μαθήματος!!! Και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο Εγχειρίδιο (Βιβλίο)!!!

Αφήστε μια απάντηση