Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2020-2021

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2020 – 2021
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:
α. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 10-03-2020 έκρινε «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:
Μάχιμοι
(α) Στυλιανό Δημόπουλο
(β) Βασίλειο Ευσταθίου
(γ) Μιχαήλ Δεμέστιχα
(δ) Χαράλαμπο Πεγκλίδη
Μηχανικοί
(α) Παναγιώτη Δημητρόγλου
(β) Σωτήριο Τσαμίλη
Οικονομικοί
(α) Ιωάννη Μαγουλά
(β) Μιχαήλ Σούκα
(γ) Γεώργιο Σκρέκα
Υγειονομικού / Ιατροί
Αντώνιο Παπαγεωργίου
Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
Σπυριδούλα Σιγάλα
β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 10-03-2020 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
(1) Οικονομικοί
(α) Ευστάθιο Παπαλιάκο
(β) Χαράλαμπο Βλάχο
(γ) Παναγιώτη Γιαννακάκο
Πλοίαρχος Δημήτριος Λαμπίρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Αφήστε μια απάντηση