Υπολογισμός Εισφ. Αλληλεγγύης σε συντάξεις ΜΕ και ΧΩΡΙΣ αναδρομικά για Φορ. Έτος 2019 (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ)

Την υποχρέωση να καταβάλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΕΑ) 2,2%-10%, για τα ποσά των αναδρομικών που εισέπραξαν τον Δεκ. 2018, θα έχουν το 2019 περίπου 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι λειτουργοί του Δημοσίου που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα υπολογιστούν επί των συνολικών φορολογητέων ποσών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος 20%.
Απόστρατος αναγνώστης μας, έστειλε το παρακάτω παράδειγμα υπολογισμού της ΕΑΣ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018 ΑΠΟ ΤΟΝ ε.α. Υ/Α ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (19-1-2019):
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Π.χ. φορολογητέο ποσό κύριας σύνταξης 16.000 ευρώ ΚΩΔ. 303, επικουρικών κλπ 2.000 ευρώ ΚΩΔ 321, κράτηση εισφ. αλληλεγγύης 84,00 ευρώ (περίπου) ΚΩΔ 333, τόκοι τραπεζών (μικτό) 20,00 ευρώ ΚΩΔ 667.
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εισφ. αλληλεγγύης ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: Η εισφ. αλληλ. που έχει κρατηθεί κάθε μήνα του 2018 είναι ΜΟΝΟ από την κύρια σύνταξη (δλδ στο πληρωτέο και φόρο σύνταξης μήνα ΠΡΟ υπολογισμού όμως του προπληρωμένου φόρου και του καθαρού πληρωτέου σύνταξης μήνα). Άρα ο υπολογισμός της εισφ. αλληλ. στην εκκαθάριση της φορ. δηλωσης 2018 είναι: 16.000+2.000+20,00-12.000×2,2%-84,00=48,44 ευρώ, θα είναι το παραπάνω ποσό εισφ. αλληλ. που θα αποδώσουμε. (υπόψιν εάν υπάρχει και είσπραξη ενοικίου ΚΩΔ 103 υπολογίζεται και αυτό το ποσό στο σύνολο).
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εισφ. αλληλεγγύης ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: Π.χ. πληρωτέο ποσό 800,00 ευρώ, άρα το μικτό είναι 800,00+25%=1.000 ευρώ. Γι’ αυτό το ποσό εξαντλήθηκε η έξτρα φορολογία του και θα προεκτυπωθεί στον Π6 του Ε1 (όχι στον ΚΩΔ 781). Θα έχει όμως εισφ. αλληλ. οπότε 16.000+2.000+20,00+1.000-12.000×2,2%-84,00=70,41 ευρώ, θα είναι το παραπάνω ποσό εισφ. αλληλ. που θα αποδώσουμε. (δλδ τα 1.000 ευρώ μικτά αναδρομικά έχουν 22,00 ευρώ εισφ.αλληλ). Για πάνω από 20.000 συνολικό φορ. εισόδημα, το παραπάνω ποσό x 5% εισφ. αλληλ. κλπ.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΑΡΘΡΟ 43Α ΤΟΥ Ν. 4172/2013) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΛΙΜΑΚΑ:

Αφήστε μια απάντηση