Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς ΘητείαςΑνθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»ΑΔΑ: 66Χ66-ΒΑΛ ΕΔΥΕΘΑ: 42Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής ΆμυναςΑποφασίζουμεΘέτουμε σε αποστρατεία με…

0 Comments

Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 243/09.03.2020:Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21-2-2020 κατόπιν προτάσεως…

0 Comments

Αυτή είναι η ΕΔΥΕΘΑ Προαγωγών ΕΜΘ Ανθστων Στρατού Ξηράς στο βαθμό του Ανθλγου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Κύρωση και Προαγωγές Εθελοντών Μακράς ΘητείαςΑνθυπασπιστών Στρατού ΞηράςΑΔΑ: 9Ω786-292 ΕΔΥΕΘΑ: 43Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής ΆμυναςΑποφασίζουμε1. Κυρώνουμε,…

0 Comments

Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Ο-Σ Σ.Ξ. προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 257/10.03.2020:Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4-3-2020 «Κύρωση και…

0 Comments