Ανατροπές παντού! Τι θα γίνει με δηλώσεις-φόρους-αποδείξεις-Εισφορά αλληλεγγύης

Μεγάλες ανατροπές στις υποχρεώσεις των πολιτών έναντι των φορολογικών αρχών φέρει η τρέχουσα κρίση λόγω της εξάπλωσης…

0 Comments