Τα στελέχη των Ε.Δ. είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα παιδιά τους είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΥΜΗ*Υποστρατήγου ε.αΤην περασμένη Κυριακή με το νέο ασφαλιστικό ψηφίστηκε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία διατίθενται…

0 Comments