1η Στρατιά: Νέος Υποδιοικητής και νέος Επιτελάρχης

Ο Υποστράτηγος Αλέξανδρος Τσιρίδης αναλαμβάνει Υποδιοικητής στην 1η Στρατιά στο πλαίσιο των κρίσεων Ανωτάτων Αξιωματικών.Ο κ. Τσιρίδης,…

1 Comment